Je bevindt je hier:

Management Development Programma

Wendbare, effectieve leiders van de toekomst

U wilt dat uw leidinggevenden als managers én als leiders in staat zijn om resultaat te realiseren, de strategie te operationaliseren, en medewerkers te blijven inspireren. In elke organisatiecontext. Ook tijdens een reorganisatie of transformatie of als iemand net start als leidinggevende. Soms hebben zij daar een extra steuntje in de rug bij nodig en kunnen ze concrete handvatten goed gebruiken. Een leiderschapsprogramma op maat gaat hen hierbij helpen.

Resultaat

  • Leidinggevenden die een concreet beeld hebben van het gewenste managementgedrag en gemotiveerd zijn om dit te brengen
  • Leidinggevenden die door zelfinzicht met zelfvertrouwen hun sterke kanten weten te benutten en hun valkuilen weten te vermijden
  • Leidinggevenden die weten hoe ze een balans kunnen aanbrengen tussen sturen en steunen van medewerkers, die kunnen schakelen naar de leiderschapsstijl die past bij de situatie en zo resultaten kunnen behalen met gemotiveerde medewerkers.
  • Leidinggevenden met een lerende houding, die in staat en bereid zijn te leren van hun ervaringen

Aanvullend bij leidinggeven in/aan verandering

  • Leidinggevenden die de organisatiestrategie en lange termijn doelen op inspirerende wijze vertalen naar hun medewerkers/ team en hen in beweging krijgen.
  • Leidinggevenden die toegerust zijn met een concreet plan/ handvatten om deze strategie binnen hun invloedssfeer te realiseren.

Inhoud & aanpak 

Incompany leiderschapsprogramma’s en onze programma's voor startend leidinggevenden zijn nooit standaard. Dit is maatwerk op basis van uw vraagstuk en uitdagingen. We sluiten aan bij uw strategie, waarden en waar gewenst bij de door u gebruikte instrumenten en tools. Uw visie op leiderschap is ons uitgangspunt.

Onze programma’s worden - op basis van uw vraagstuk en ambitie - modulair en op maat opgebouwd. We doen dit volgens de principes van ervarend leren en ‘70-20-10’, waarbij we nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de leidinggevenden. Het traject ondersteunt hen bij de dilemma’s die ze daarin ervaren. Een management development programma start met een impactvolle kick-off en wordt waardevol/betekenisvol afgesloten. 

Naast de groepsgewijze aanpak is er ruimte voor individuele invulling op maat. Eén of meerdere van onze evidence based meetinstrumenten – denk hierbij aan bijvoorbeeld een drijfveren- en competentieonderzoek- vormen aanknopingspunten om het MD-programma ook op individueel niveau nader/concreter invulling te geven. Op basis van het competentieprofiel en het inzicht vanuit deze vragenlijsten, kijken we per medewerker wat nodig is. We kunnen de ontwikkeling invulling geven met competentiespecifieke online of open trainingen, leadership of communication games, of individuele maatwerktraining of coaching.

Een in leiderschapsontwikkeling ervaren en deskundige GITP-trainer traint, begeleidt, coacht en adviseert in dit traject. Een online leeromgeving ondersteunt het hele leerproces, ook ná afloop van de laatste trainingsbijeenkomst.

Advies nodig over dit programma?

Neem contact op met Kees van Dijk