Je bevindt je hier:

Inschrijfvoorwaarden trainingen

Algemene voorwaarden voor open trainingen bij GITP

Naast onze algemene leveringsvoorwaarden geldt, specifiek voor trainingen en cursussen met open inschrijving, het volgende:

Inschrijving 

Na ontvangst van uw online inschrijving ontvangt u als deelnemer een schriftelijke bevestiging hiervan. Uw aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen.

Factuur

U ontvangt één totaalfactuur voor de trainingskosten (inclusief de op de website vermelde materiaal- en arrangementskosten). De kosten voor de training en het bijbehorende (verplichte) dagarrangement (en daar waar van toepassing: verplichte avondarrangement(en) zijn BTW-vrijgesteld. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 

Dag- en avondarrangement

Alle trainingen hebben een dagarrangement waarbij koffie, thee en luxe lunch is inbegrepen. De kosten voor het (verplichte) dagarrangement bedragen € 70,- (vrijgesteld van btw) per trainingsdag. Bij een aantal trainingen is ook een avondarrangement verplicht waarbij een snack is inbegrepen. De kosten hiervan bedragen € 35,- per avondarrangement. Wij vermelden op onze website altijd een all-in prijs. De verplichte dag- (en avond-)arrangementen zijn dus al verwerkt in de prijs die wordt getoond bij de desbetreffende training.

Annuleren

Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering van een inschrijving tot vier weken voor de aanvangsdatum van de training brengt GITP geen kosten in rekening. Annuleert u binnen vier weken voor aanvangsdatum van de training, wordt 100% van de trainingskosten in rekening gebracht.  

Het is mogelijk om bij verhindering een geschikte vervanger te sturen. Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van uw deelname worden eveneens de volledige cursusprijs alsmede volledige arrangementskosten in rekening gebracht. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

Wijziging 

De overeenkomst tot deelname kan door u schriftelijk worden gewijzigd. In dat geval bent u 25% van de cursusprijs en locatiekosten verschuldigd ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst en 50% van de cursusprijs en locatiekosten binnen twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering.  

Bij de berekening van de hierboven genoemde termijnen wordt uitgegaan van het moment van ontvangst door GITP van uw schriftelijke mededeling.

Annulering door GITP

GITP behoudt zich het recht voor om bij geringe deelname wijzigingen in de begeleiding aan te brengen en om tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bij onvoldoende deelname de uitvoering van de training te annuleren. 

corona maatregelen

Als de maatregelen in verband met Corona gewijzigd worden, kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Wij geven om uw persoonlijke ontwikkeling, daarom gaan onze trainingen altijd door!

Op het moment dat het vanwege de maatregelen niet mogelijk is om op locatie te trainen, schakelen wij moeiteloos door naar de online training. Hierin hebben wij het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan en wij kunnen dan ook vol overtuiging zeggen dat de kwaliteit van onze online training gelijk is aan een training op locatie. 

Trainingen kunnen online opgestart worden om later weer klassikaal te vervolgen en visa versa. Wij zijn hierin flexibel, samen met u.  


(versie 211221)